360 GRADERS GENNEMGANG
I FORHOLD TIL GDPR


VI HJÆLPER JER
I MÅL


Er I i tvivl om I overholder lovgivningen og vil I gerne være sikre på at alt er som det skal være og derved minimere jeres risiko?

Sanocast kan hjælpe dig og din virksomhed med praktiske opgaver omkring IT-sikkerhed og persondatalovgivning.


 

Vi foreslår en 360 graders gennemgang, hvor vi analyserer jeres datastrømme.
Herfra kan vi hjælpe jer med at lukke mangler og fejl.

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE JER


Inden vi udfører en 360 graders gennemgang, udarbejder vi sammen en plan der er passende for jeres virksomhed. Nedenfor kan I se hvilke trin det typisk involverer.


 

HVORDAN GØR VI?


 • Projektstart

  • Forberedelse og spørgsmål om forordningen
  • Forventningsafstemning, overblik og afgrænsning af projekt
  • Afklaring omkring tidsforbrug og omkostninger
  • Afdækning af interessenter, dokumentation, internationale perspektiver etc.

 • Analyse

  • Interview/workshop med virksomhedens ledelse
  • Analyse af hvilke informationer virksomheden behandler, dataindsamling og udarbejdelse af register over informationsaktiver
  • Udarbejdelse af dokumentation over datastrømme
 • Compliance analyse/Gap analyse

  • Behandlingshjemmel – Særlige kategorier, samtykke, retskrav, formålsbegrænsning, tidsperspektiv
  • Den registreredes rettigheder:
   1. Oplysningspligt
   2. Indsigtsret
   3. Dataminimering
   4. Berigtigelse
   5. Slettepligt
   6. Dataportabilitet
   7. Retten til at blive glemt
   8. Accountability
   9. Automatisk profiling
  • Databehandlere og databehandleraftaler, overførsel til udlandet
  • Tekniske og organisatoriske foranstaltninger
  • Anmeldelse til datatilsyn og tilladelser
  • Udarbejdelse af rapport med forslag og anbefalinger

 • Handleplan

  • Udarbejdelse af handleplan baseret på compliance rapport
  • Fastlæggelse af prioritering, deadlines og ansvarsfordeling på konkrete initiativer

   

  Handleplanen, som er det sidste trin i vores gennemgang viser en konkret vej til at komme i mål med GDPR. Hvis gennemgangen afslører problemer i jeres databehandling, så hjælper vi gerne med at løse problemerne.

  KOM I MÅL!


  Vi anbefaler en 360 graders gennemgang for at få klarhed over evt. problemstillinger, men vi kan også hjælpe på anden vis, f.eks. med kurser eller workshops. Se evt. andre muligheder