En virksomhed spørger, hvor længe må vi gemme ansøgninger fra afviste jobansøgere?

In Brevkassen by Nilgün AydinLeave a Comment

I brevkassen vedr. persondatalovgivningen svarer vi hver 14. dag på spørgsmål.

I denne uge: En virksomhed spørger, hvor længe må vi gemme ansøgninger fra afviste jobansøgere?


Advokat Nilgün Aydin: Virksomheden må gerne gemme de afviste ansøgeres ansøgninger og/eller CV i det omfang, det er sagligt og nødvendigt.
Det vil det være, hvis virksomheden rent faktisk kontakter tidligere ansøgere mhp. at tilbyde dem ledige stillinger, og de pågældende ansøgere har samtykket til, at ansøgningerne må gemmes i en jobbank.
Hvor længe ansøgningerne må gemmes i en jobbank, afhænger af, hvor lang tid virksomheden går tilbage i ansøgningerne, når de kontakter tidligere ansøgere til ledige stillinger.  Og om samtykket fra ansøgeren er tidsbegrænset og/eller trækkes tilbage.
Virksomheden skal dog være opmærksom på ansøgninger og/eller CV, som indeholder helbredsoplysninger. Idet helbredsoplysningsloven stiller strengere krav til virksomhedens behandling af helbredsoplysninger end persondataloven-/forordningen gør.

Du kan læse mere om helbredsoplysningsloven her
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=81200

Svarene i brevkassen er baseret på en konkret vurdering og kan ændre sig alt afhængig af de konkrete forhold i den enkelte virksomhed.


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.