Sanocast har foretaget GDPR-audit hosTypoConsult

TypoConsult

Webbureau validerer processen for databeskyttelse

TypoConsult udvikler websites og digitale løsninger på et af markedets stærkeste content management
systemer i open source – TYPO3 CMS. Bureauet har stort fokus på sikkerhed, performance og
brugervenlighed, så løsningerne fungerer optimalt til alle og på alle platforme. Implementeringen er
baseret på en dyb forretningsforståelse, høj teknisk kvalitet og et bæredygtigt mindset.

Case

Auditering skaber tryghed for alle

Resultater

Hjemmesider, webshops og app’s indeholder mange personfølsomme data, som skal behandles ansvarligt og efterleve persondataforordningen. Som webbureau implementerer TypoConsult dagligt mange af sådanne opgaver for kunder, som stiller store krav til sikkerhed og databeskyttelse.

Siden persondataforordningen trådte i kraft, har TypoConsult arbejdet målrettet på at imødekomme kundernes krav og har indgået databehandleraftaler med alle. For at kunne dokumentere en korrekt overholdelse af alle lovkrav, valgte webbureauet at lade sig GDPR auditere med udgangspunkt i dele af ISO 27001 og ISO 27005.

Auditeringen har øget kvaliteten i dokumentationen over for kunder, samarbejdspartnere og myndigheder. Samtidig har det skabt en stor tryghed og sikkerhed for alle.

Kristian fra TypoConsult har brugt Sanocast til GDPR Audit

“Det har været en god sparringsproces med dialog og rådgivning, som har hjulpet til forbedring af vores dokumentation af vores processer.”

“Efter Sanocasts audits har vi modtaget en rapport, der dokumenterer vores overholdelse af sikkerhed og persondataforordningen. Rapporten skaber tryghed i relationen til vores kunder, fordi de kan bruge den som sikkerhed og kontrol af os som databehandler”

“Vi ønsker fremadrettet at bruge Sanocast i vores auditering. De vil også være i mine overvejelser, når vi i fremtiden får brug for hjælp til andre certificerings- og sikkerhedsmæssige opgaver” – Kristian Storm Jørgensen, Direktør og Partner, TypoConsult.

Kristian fra TypoConsult har brugt Sanocast til GDPR Audit
Få en gratis foranalyse

Lad os tage en uforpligtende snak om jeres forhold. Et møde og en efterfølgende foranalyse kan viser jer hvordan I kan øge informationssikkerheden og efterleve GDPR.

Image